Home 2017-05-12T16:22:11+00:00

introducerar

Ett nytt energiuppföljningssystem (EMS)

ENERGIFÖRBRUKNING

ENERGIKOSTNAD

MILJÖPÅVERKAN

För maximal kontroll

Fastighetsägare
Förvaltare
Partners

Mestro Energiuppföljningssystem (EMS) är basen för effektivisering, klimat- och miljöarbete likt ekonomisystemet är för ekonomistyrning. Mestro samlar in, lagrar, analyserar, diagnostiserar och rapporterar inom alla energislag helt automatiskt.

Kundnyttan är omedelbar. Lägre energiåtgång, lägre energikostnader, förbättrad miljö/CSR och mindre risk för oplanerat fastighetsunderhåll. Våra bästa kunder har uppnått 30% kostnadsreduktion. Vår erfarenhet är att 5%-10% kan göras med enkla och snabba förändringar. För att uppnå en kostnadsreduktion på 15%-30% krävs oftast tekniska investeringar. Mestro är basen för analysen och uppföljningen av investeringarna.

Kontakta Mestro!

Mestro är unika med att erbjuda en komplett värdekedja där vi tillhandahåller en komplett hostad service från insamling till rapporter/ processer med en levande portal med kvalitetssäkrad data. Likaså kan vi erbjuda den mest avancerade fjärravläsningen och datainsamlingen där vi kan koppla in i princip vilket dataflöde som helst och att data kommer in i realtid. Det ger dig som kund ett säkrare och snabbare dataflöde vilket är avgörande för bra belutsunderlag på daglig basis.

Enkel och effektiv energiuppföljning

Upptäck potentialen i en helt ny tredjegenerations EMS plattform

Automatisera insamling, analys, engagemangsprocesser och profilering

Loading...

Fastighetsägare

Mestro, stöttar fastighetsägare att förbättra driftsnettot, öka NKI och öka marknadsvärdet i portföljbolagen.

Mestro-input-engineer

Förvaltare

Mestro automatiserar energiuppföljning och rapportering som en managed service till stöd för förvaltningsorganisationen.

 läs mer via lap-/ desktop

Partners

Mestro är ett nyckelfärdigt systemstöd för energi- och miljöuppföljning som genom vår managed service direkt kan införas som ett värdeskapande komplement till partners befintliga erbjudanden och verktyg.

 läs mer via lap-/ desktop

Mestro Partners

Mestros årskostnad är c:a 1% av energiförbrukningen.

Installationen kostar normalt c:a 0,5% av energiförbrukningen vilket ger en mycket snabb pay back. Dessutom tillkommer miljö/CRS fördelen. Med ett modernt gränssnitt möjliggör Mestro bra och tydlig kommunikation för anställda, kunder och andra stakeholders. Mestro är enkelt att komma igång med. Kräver begränsad arbetsinsats för organisationen internt och kan startas i liten skala för att senare skalas upp.

Nyheter

505, 2017

Automatisk timdata – nya möjligheter för energiuppföljning & en ny kultur

Med dagens teknik kan man för en låg kostnad få timbaserad data över fastighetens energiförbrukning automatiskt inläst i ett energiuppföljningssystem. Det här är första inlägget av fyra, i ett resonemang om digitaliserad energiuppföljning inom fastighetsbranchen. [...]

Event

Med jämna mellanrum anordnar vi olika event. Ofta utifrån vad våra kunder och intressenter efterfrågar, eller för att dela med oss av kunskap, erfarenheter, tips och engagemang i energi och miljöfrågor. Emellanåt bjuder vi in kundgrupper eller en energi- och miljöprofil för att själva få inspiration.

Har du önskemål om event, vill bjuda in Mestro som deltagare eller föreläsare, får du gärna ta kontakt.

Kontakta Mestro!

Kundcase

IPAD-APP SOM VISUALISERAR ENERGIANVÄNDNING I REALTID

Som pionjärsföretag inom energimätning, beslutade fastighetsbolaget Humlegården att det var dags att engagera sina hyresgäster. Företaget hade redan tillgång till mätdata, men de behövde hjälp att visualisera och leverera de nödvändiga siffervärdena.

ÅHLÉNS ANLITADE EXPERTHJÄLP

Retailkedjan Åhléns har länge jobbat aktivt med hållbarhetsfrågor. Som ett led i detta arbete valde man i slutet av 2013 att ta kontakt med Mestro och ansluta samtliga varuhus till Mestros plattform för energieffektivisering. Målet med samarbetet är att skapa ett större personalengagemang.

Anita F, Åhléns
0%
Vi har hjälpt kunder att minska sin energianvändning med över 30%.
0Miljoner
Vårt automatiska mätverktyg samlar in över 9 miljoner mätvärden varje dygn.
0Miljoner
Minskad energikostnad 2016
0Miljoner
Fram till 2016 har 100 miljoner smarta energimätare installerats inom hela EU.

Några kundsamarbeten:

Mestro har förmånen att få samarbeta med några av Sveriges mest framstående och energimedvetna verksamheter.