Tydlig koppling mellan ekonomi och hållbarhet – Aberdeen

Med sin nya svenska fastighetsfond vill Aberdeen Asset Management rikta in sig på medelstora institutioner som inte har resurser att bygga upp en egen direktägd portfölj. Det rapporterade Realtid.se under onsdagen tidigare i veckan. Aberdeen AM satsar på svenska tillväxtorter med nya fastighetsfonden och förvaltarna berättar i reportaget om tänket bakom hållbarhetsfokuset. Fonden Swedish [...]

By |2017-06-15T21:39:39+02:00juni 30th, 2015|Okategoriserade|0 Comments

Vägledning för energikartläggning i fastighetsbolag.

Denna vägledning har tagits fram i samarbete med stora fastighetsbolag som omfattas av lagen. Företagens erfarenheter från att arbeta systematiskt med energieffektivisering ligger till grund för vägledningen. Vägledningen ska underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som leder till effektivare energianvändning i verksamheten. Sektorn ”Bostäder och Service” är en av de största brukarna [...]

By |2017-06-15T21:44:41+02:00juni 30th, 2015|Okategoriserade|0 Comments

Eco-driving är en effektiv metod för att spara bränslekostnader och minska miljöpåverkan.

Men för att det ska fungera på längre sikt är det viktigt att följa upp körningen. EU spår att transporterna inom Europa kommer att öka med nästan 50 procent de närmsta sju åren. Orsaken är att det finns få alternativ till vägtransporter, vad gäller ekonomi och leveranssäkerhet. Ett sätt att minska kostnader i kombination med [...]

By |2017-06-15T22:05:23+02:00juni 30th, 2015|Okategoriserade|0 Comments