Under 23 år på IKEA där han började jobba med inköpsfrågor i slutet på 80-talet, gjorde Thomas en utvecklingsresa inom IKEA.

Han var bland annat vd för ett IKEA bolag under 5 år och under hans sista 9 år inom IKEA var Thomas global hållbarhetschef. När det var dags att antingen göra något nytt på IKEA eller tänka i andra banor valde han att starta eget. Det blev starten till Bergmark Sustainability där han fortsätter driva hållbarhetsfrågor idag.

Thomas berättar:
Jag ville fortsätta med hållbarhetsfrågor och då passade  det bra att ta klivet och starta eget efter 23 år på IKEA.

Under IKEA tiden hade jag byggt upp kunskap och erfarenhet, dels från IKEA men också ifrån samarbeten med många andra företag och organisationer, internationella fackföreningar och så vidare. Jag hade skaffat mig ett nätverk i Sverige och internationellt bland företag och organisationer som jobbar med, eller behöver jobba med hållbarhet *skrattar*. Där såg jag för 6 år sedan att hållbarhetsfrågor blev mer och mer aktuella i omvärlden och att fler och fler företag intresserade sig för dem. Min tid som global hållbarhetschef på IKEA gjorde mig synlig både i Sverige och internationellt, så när det blev läge valde jag att fortsätta med hållbarhetsfrågor på egen hand. Allt eftersom det blev känt att jag startat eget, var det flera företag som kontaktade mig för att få hjälp och på den vägen började det.

Vad var ditt bidrag i dialogen då?
Vissa företag hade kommit en bit på väg eller ville ta nästa kliv, antingen med den långsiktiga strategiska utvecklingen, eller för att få hjälp med praktiskt genomförande av åtgärder, kravställande på leverantörer, leverantörsutveckling och uppföljning av leverantörer, så det varierade.

Jag kom snabbt in i flera väldigt olika branscher, vilket jag fortfarande jobbar inom. Det är jättekul för det ger mig också en möjlighet att själv utvecklas vidare när jag kommer in i en ny bransch. Även om det finns många gemensamma nämnare och likheter inom hållbarhet, så har de olika branscherna sina egna unika utmaningar.

Vad ville du uppnå med att starta eget?
Jag ville fortsätta jobba på strategisk nivå med hållbarhetsfrågor. Under min tid och utvecklingsresa på IKEA, (dels som vd och affärsområdeschef) hade jag sett kopplingen till hållbarhetsfrågor. Jag såg också vilken nytta det faktiskt gjorde när vi tog oss an det på rätt sätt inom IKEA. Min drivkraft kom av en förhoppning om att jag hade mycket att bidra med till andra bolag, för att hjälpa dem på sin utvecklingsresa.

Idag jobbar jag nästan uteslutande med olika ledningsgrupper för olika företag. Jag jobbar oftast ensam, men tillsammans med min son (som bor i Zürich) kör jag ibland strategiseminarier enligt ”future Search” modellen och det är en rolig utveckling. Då faciliterar vi tillsammans med en tjej som dokumenterar allt. ”Future Search” är en modell man kan använda för utveckling av vilken typ av strategi som helst, det kan vara inköp, försäljning, marknad, hållbarhetsstrategi ”you name it”. Den utvecklades av två amerikaner bygger på samverkan och har vidareutvecklats under 50 år nu. (https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Search)

I princip jobbar jag uteslutande för sverigebaserade bolag med internationell verksamhet, ja  bortsett ifrån ett projekt tillsammans med Energimyndigheten och ett annat med FMV (Försvarets Materialverk). Som det ser ut nu och framåt är det uteslutande bolag jag jobbar för, med strategisk utveckling och praktiskt genomförande av beslutade prioriteter. Branscherna är fortfarande vitt skilda och för närvarande rör jag mig inom allt ifrån tillverkande industri, gruvindustri, till bank- och modebranschen.

Vad är svårast?
Det svåraste med att få till fungerande hållbarhetsstrategier i stora internationella bolag är att få ledningen att inse hur det kan stötta och hjälpa till att stärka affären, ur lite olika dimensioner.

Det handlar om att kapa kostnader, öka lönsamhet, minimera risker för att saker och ting ska gå snett och i slutändan bygga varumärke och stärka bolagets position på marknaden. Genom att hänvisa till vad andra företag har gjort och visa exempel på det i en dialog och en interaktiv process med ledningen kan man komma igenom där, då har man vunnit väldigt mycket. Det är första steget.

Hur står sig svenska bolag internationellt inom hållbarhet?
Jämför man Svenska bolag internationellt, så är vi duktiga på många håll. Men det finns väldigt många bolag i alla världsdelar som idag är väldigt långt framme i dessa frågor. Du hittar definitivt goda exempel överallt just därför att det är fler och fler som har insett vikten av och möjligheterna med hållbarhet.

När det gäller hållbarhetsredovisning specifikt, finns det en erkänd och vedertagen standard internationellt. Det är GRI. (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative).

En av de inledande delarna i GRI-rapporten handlar om din hållbarhetsstrategi, oavsett om den är på 3, 5 eller 10 år. Strategin kommer först i redovisningen och förhoppningsvis även i arbetet, därefter kommer åtgärderna och sedan börjar man redovisa. Tyvärr finns det många exempel på företag som lovat guld och gröna skogar, men som sedan inte fått någonting gjort över huvud taget. Istället bygger de upp en falsk fasad som ofta, tack ock lov, rämnar när de blir granskade av media eller miljöorganisationer eller vilka de nu är…även kallat greenwashing (https://sv.wikipedia.org/wiki/Greenwashing).

Kravet på ärlighet och transparens kopplat till hela hållbarhetsarbetet är ju verkligen i fokus, det handlar om att visa vad man gör. Det räcker inte att prata om åtgärder utan allt handlar om ”show me”!

Thomas råd till dig som börjar eller vill börja med hållbarhetsarbete och bygga strategier:

  • Börja väldigt praktiskt med att kartlägga din energi- och vattenförbrukning samt avfallsfraktioner.
  • Var ärlig och  visa på uppmätta värden eller annan evidensbaserad fakta eller beräkningar.
  • Engagera medarbetarna Det här är väldigt viktigt. Det går att hitta många givande och för medarbetarna roliga aktiviteter. Ett exempel på aktivitet kan vara olika typer av tävlingar där medarbetare kommer med förslag och även ansvarar för, eller är delaktiga i att genomföra sina effektiviseringsåtgärder.
  • Sätt tydliga mål Det övergripande målet bör vara en effektivare verksamhet mot uppmätta nyckeltal. Förslagsvis att du använder mindre energi per producerad enhet till exempel, minskar ditt avfall, sorterar och ser till att återvinna. Det är likadant med vatten. Det finns alltid massor med pengar att spara inom energi, avfall och vattenförbrukning. Kan man sedan sammanställa, visa, och säga att man satt igång med ett hållbarhetsarbete inom exempelvis tre basområden och redan då visa att bolaget tjänat pengar, ja kan man ofta därefter ta nästa kliv och tänka lite mer strategiskt.

Dessa grundläggande men avgörande viktiga punkter var den definitiva anledningen till att jag intresserade mig för Mestro som bolag. Det finns ett behov av bra och smarta lösningar som är mer automatiserade. Jag kom ju ifrån ett stort företag där vi hade en annan lösning för att samla in energidata. Det var en bra början, som kanske fortfarande funkar dugligt. Men Mestro tillför ju ett sådant tydligt mervärde genom sin avancerade automatisering och möjligheten att göra ordentliga analyser som grund för att därefter vidta åtgärder där du minskar energiförbrukningen och sparar pengar.

Hur ser ditt år ut?
Nu närmast väntar ett par långsiktiga uppdrag som rullar vidare med ett par olika koncerner. Sedan har jag lite nya diskussioner med andra koncerner som det kanske blir lite nya uppdrag ifrån.

Jag har också väldigt bra och nära kontakt med Världsnaturfonden, WWF, sedan IKEA-tiden. De har jag också arbetat lite med på strategisk nivå, så vi håller kontakten.

Under min tid på IKEA var vi aktiva och lobbade för lite tuffare klimat- och kemikalielagstiftning, men nu är jag inte aktivt ute och engagerar mig i lobbying längre. IKEA var väl ett av de företag som bland annat tryckte på EU för en tuffare lagstiftning, till skillnad ifrån en del andra som försökte bromsa, bromsa, bromsa. Under den tiden hade jag mycket kontakter med politiker, lagstiftare och myndigheter. Men jag jobbade extremt mycket förra året, så i år under 2016 har jag lovat min fru att jobba lite mindre.

Min utmaning är att jag har svårt att säga nej till roliga uppdrag som känns rätt, så det kan bli en stor utmaning.

Hur kommer man i kontakt med dig om man vill prata mer om hållbarhetsstrategier och genomförande?
Det är rätt enkelt. Antingen kontaktar du Mestro för en introduktion eller så hör du av dig till mig direkt via min webbsida http://www.bergmark-sustainability.com/

Tack Tomas!

Mestro är medlem i Svenska Kraftnät och en oberoende aktör som hjälper dig att samla all energiförbrukning för alla energityper nationellt eller internationellt. Mestro synliggör din faktiska energiförbrukning holistiskt eller detaljerat oavsett vilka energikällor du använder, leverantörer du har, verksamhet du bedriver eller vilka länder du verkar i.
Mestro – spend less energy.