Förlängd tid för rapportering – energikartläggning för stora företag

Energimyndigheten förlänger möjligheten att rapportera till och med den 12 april. Energimyndigheten meddelar att det innebär att företag som redan har gjort sin rapportering har ytterligare tid på sig att skicka in kompletteringar. Anledningen till tidsfristen är tidigare problem med formuläret. Dessutom har Energimyndighetens arbete med att ge företrädare behörighet till formuläret blivit en flaskhals, [...]

Nytt samarbete kan ge större energieffektiviseringsvinster

Nu inleder Mestro AB och Navic energipartner ett slagkraftigt samarbete. I ett nytt samarbete mellan Mestro AB och Navic energipartner skapas en slagkraftig kombination som ger unika möjligheter inom energiinsamling, visualisering och oberoende experthjälp.   Mestros energiportal ger dig som kund full kontroll över energisituationen, kostnader och miljöpåverkan oavsett energislag eller antal orter ni har verksamhet [...]

By |2017-06-15T21:27:55+02:00mars 27th, 2017|Energi, Energinytt, Mestro|0 Comments

Mestro forsätter att stärka sin position

Mestro forsätter att stärka sin position inom energimonitorering för kunder i norden. Som en följd av ökad efterfrågan på Mestros produkter förstärker Mestros leveransteam sin förmåga inom kundservice och analys med stjärnskottet Alexandra Lundevall Nilsson. Alexandra kommer under våren avsluta sina studier inom Hållbar energiteknik på Kungliga tekniska högskolan. Alexandra kommer in med erfarenhet av [...]

By |2017-03-27T08:45:58+02:00mars 27th, 2017|Mestro|0 Comments

Energieffektivisering höjer marknadsvärdet

Energieffektivisering höjer marknadsvärdet Energieffektivisering är ingenting man gör bara för att man måste eller för att man är extra mån om miljön. För fastighetsägare är det också i allra högsta grad en ekonomisk och affärsmässig fråga. Studier har nämligen visat att reducerad energiförbrukning leder till en väsentlig höjning av fastighetens marknadsvärde. Enligt en studie från [...]

Dags för hållbarhetsredovisning?

Dags för hållbarhetsredovisning? Lagen gäller som bekant för er som har över 250 anställda och €20M i balansomslutning. Även mindre företag genomför denna hållbarhetsredovisning för att påvisa medvetenhet, och för att kommunicera ut besparingar/miljömål till alla stakeholders. Enligt de rekommendationer som skrivits skall rapporten täcka en period om 5 år. För er som inte ägt [...]

10 000 varv runt jorden 2016

Jämfört med föregående år har en stor del av våra kunder minskat sin uppmätta energiförbrukning med sammanslaget 82,2 GWh under 2016. Vad motsvarar 82,2 GWh? Sett ur ett perspektiv som är lättare att relatera till, framträder ett imponerande resultat av årets minskade energiförbrukning. Om vi raljerar lite och leker med tanken att man kan köra [...]

By |2017-06-15T21:32:14+02:00mars 15th, 2017|Energi, Mestro, Miljö|0 Comments