Dags för hållbarhetsredovisning?

Lagen gäller som bekant för er som har över 250 anställda och €20M i balansomslutning.

Även mindre företag genomför denna hållbarhetsredovisning för att påvisa medvetenhet, och för att kommunicera ut besparingar/miljömål till alla stakeholders.

Enligt de rekommendationer som skrivits skall rapporten täcka en period om 5 år. För er som inte ägt era fastigheter eller verksamheter i 5 år spelar detta inte så stor roll, huvudsaken är att rapporten görs mot den tillgängliga historiken och att 5 års rapporten över tid innefattar just 5 år.

I våra dialoger med kunder som just nu förbereder sig för denna rapportering, läggs det enormt mycket tid på att hitta data som skall sammanställas. Spara både tid och pengar med att låta Mestro sammanställa detta år er i en förformaterad excelexport som ger er det nödvändiga underlaget för rapporten isolerat till energi, dess miljöpåverkan och besparingar.

Mestro har även som bekant ingått ett partnerskap om direktrapportering för GRESB med start 2017. Kontakta oss om ni är intresserade av även detta.

Läs mer om GRI här

Läs mer om GRESB här.

Please note GRESB® and the related logo are trademarks owned by GRESB BV and are used with permission.

 

Mestro – spend less energy