GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), är erkänd som global standard för rapportering på portföljnivå inom hållbarhet i fastighetssektorn.

På uppdrag av en stor grupp av institutionella investerare, genomför GRESB årligen en utvärdering (assessment) av fastigheter som samlar in information om ESG prestanda (Environmental, Sustainability, Governance) bland fastighetsbolag, förvaltare och fastighetsutvecklare. Innehållet i utvärderingen är direkt kopplad till vad investerare anser vara viktiga frågor i ESG-integration för fastighetsinvesteringar och är linjerat med internationella rapporteringsramverk som GRI och PRI.

Mestro hjälper fastighetsbolag, förvaltare och fastighetsutvecklare att automatiskt samla all energiförbrukning i en översiktlig plattform. På den insamlade datamängden beräknas nödvändiga nyckeltal, skapas analyser och rapporter i smarta tjänster, vilka visualiseras och distribueras automatiskt internt eller externt. Mestro systemlösning kontrollerar också med automatik att insamlad data möter förväntad nivå. Redan i år underlättar Mestro GRESB-rapportering för utvalda kunder.

Mestros ger fastighetsägare, förvaltare och fastighetsutvecklare översiktliga grafiska vyer, appar och rapporter från portföljnivå ned till enskilda mätare till sitt energi- och hållbarhetsarbete. Det möjliggör för förvaltare, controllers och ledning att göra olika jämförelser av sitt energi- och miljöarbete inom och mellan portföljer, fastighetstyper och driftsområden.

Som GRESB Real Estate Partner har Mestro projektledare med GRESB utbildning och tillgång till den senaste informationen om utvecklingen inom området. Våra kunder kan därför känna sig trygga i att vi utvecklar vår energi- och miljörapportering till GRESB för att möta framtida krav.

För ytterligare information om GRESB, gå till: www.gresb.com