”Vi ger förvaltarna bättre beslutsunderlag”

Patric Karlsson intervjuas av Förvaltarforum inför Energiforum 2017

Mestros webbaserade systemplattform för energiuppföljning underlättar och effektiviserar förvaltarens vardag samtidigt som fastighetsbolaget kontinuerligt minskar sin energianvändning. Dessutom genereras miljörapporter som med fördel kan användas som beslutsunderlag.

Grunden i konceptet är att all förbrukningsdata och mätarställningar kontinuerligt, via flera olika digitala lösningar, samlas in och sammanställs helt automatiskt. Däribland via egna direkta fullmaktskopplingar hos Sveriges energileverantörer. Det sparar mycket administrationstid för förvaltarna.

Resultatet presenteras i en energiportal för helhetsbild och djupanalys, i rapporter som processtöd inför till exempel förvaltarträffar, vid avräkningar samt i hållbarhetsredovisningar och inför certifieringar.

– Vi vill bidra till att viktiggöra den tekniska förvaltarens roll. Genom att ständigt ha uppdaterad realtidsinformation och bättre källor till jämförelser kan förvaltaren prioritera vilka insatser som ska göras på ett bättre sätt, säger Patric Karlsson, en av grundarna till Mestro. Han kommer att tala på Energiforum.

 

Läs hela intervjun här

Anmäl dig till Energiforum 2017 här

Team Mestro