På Mestro följer vi en generell PDCA (Plan-Do-Check-Act) cykel

Den har försetts med ett processinnehåll för våra tre huvudprocesser: försäljning, implementation och mjukvaruutveckling.

 

Inom mjukvaruutveckling jobbar vi enligt scrum-metoden. Scrum är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad kundnytta. Arbetet delas in i sprintar. Varje sprint, som är 15 dagar lång, inleds med en planeringssession (Sprint planning) och avslutas med en granskning av de utlovade ändringarna (Sprint review). Under sprinten sker dagligen Daily scrums. Som sista punkt i en sprint äger en förbättringsaktivitet rum (Sprint retrospective).

David Forsberg – chef för Mestros produktutveckling redovisar kort om resultaten ifrån sommarens utvecklingssprint nedan.

 

Uppdateringar EMS 3.1.2
– Graddagskorrigering av widgets på översiktssidan. Ett kundönskemål för att göra siffrorna som redovisas under ”Energianvändning” och ”Fastigheter med högst energianvändning” mer rättvisa och jämförbara.

– Ny widget för händelselogg som gör att användaren kan se förändringar som sker bland informationsattribut (metadata). Det är ett önskemål från flera kunder för att bättre överblicka förändringar av fastigheter och mätare.

– Möjlighet att välja kvartal och månad i Medieanvändnings-rapporten. Efterfrågad funktion från flera kunder.

– Visualisering av senast insamlade mätarställning för specifika mätare på mätar-översikten. Ett önskemål ifrån kund för att lättare möjliggöra kontroll av mätare som uppvisar avvikande förbrukningsmönster. Gäller mätare som samlar in mätarställningar.

– Uppgradering av widget för datatäckning som bl.a. innehåller en uppdelning i separata medieslag för enklare kontroll av antalet mätvärden som samlas in.

– Uppgradering av widget för larm med nya visualiserings möjligheter av triggade larm.

– En specifikation av miljörapporter på mätarnivå för att visa gjorda miljöberäkningar. Ett kundönskemål ifrån miljöfokuserade kunder som är noga med detaljerna sin miljörapportering.

– Datum i Energisignaturens mätpunkter. Visar vilka dagar där energianvändningen avviker mest. Ett kundönskemål för att lättare identifiera specifika värmeavvikelser och snabbt hitta rätt analysperiod i förbrukningsanalysen.

– Paus-funktion i Mestro Engage energiskärmar för att underlätta demo av applikationen för besökare i profileringssyfte.

– Möjlighet att köra Mestro Engage energiskärmar utan separat log-in-förfarande. Ett kundönskemål för smidig integration och användning av applikationen för energiskärmar i ett tredjepartssystem.

– Flera andra specifika och generella uppdateringar för en bättre användarupplevelse.

 

För mer information om de nya möjligheterna i Mestro EMS:

Kontakta Mestro

 

Läs mer om Mestro EMS Portal här

Läs mer om Mestro Engage här

 

Mestro – Använd mindre energi