Så lyckas du med energistrategin

I ett tidigare blogginlägg innan sommaren, reflekterade vi kring fördelarna med och nödvändigheten i att tänka strategiskt kring energifrågor.

 

Vi konstaterade att de mest framgångsrika bolagen ofta har en genomtänkt strategi för energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor och annat som är kopplat till energi och hållbarhet. Tidningen Harvard Business Review har tagit fram en guide i fem steg som beskriver hur man skapar och genomför en energistrategi. Låt oss ta en snabb titt på vart och ett av dessa steg:

 

Steg 1: Mandat uppifrån. Det är viktigt att företagets högsta ledning är involverad och engagerad i arbetet med energistrategin. Ledningen behöver se energifrågor som en naturlig del av företagets vision, och teamet som genomför strategin måste få ett starkt mandat och även få vägledning av någon i företagets högsta ledning, exempelvis en ekonomichef eller COO.

 

Steg 2: Integrera energi i företagets vision och operativa arbete. Teamets första åtgärd blir att uppskatta företagets (och underleverantörernas) energipåverkan, ta reda på kostnader för denna och ställa dessa uppgifter i relation till konkurrenter samt till kunders och samhällets förväntningar. Därefter bör man ta fram en handlingsplan med långtgående mål för energianvändningen. Man måste också skapa incitament för medarbetare att verkligen jobba mot dessa mål. Dessutom är det viktigt att samordna olika delar av företaget som på olika sätt hanterar energi- och hållbarhetsfrågor.

 

Steg 3: Mät energi på alla nivåer. Alltför många företag saknar kunskap om hur mycket energi de använder, i hela företaget och på enskilda anläggningar. Detta trots att energi är en väldigt stor kostnad för många företag. Genom att mäta och analysera energianvändningen kan man bland annat upptäcka operativa problem som ökar kostnaden, samt göra jämförelser mellan olika anläggningar. Företaget Cisco har t ex lyckats sänka sina kostnader med 30% på det här sättet. Fastighetsbolaget Humlegården har lyckats sänka sin el- respektive fjärrvärmeförbrukning med 25% vardera.
Titta även på hur energianvändningen ser ut bland underleverantörer och kunder.

 

Steg 4: Byt till förnybara energikällor. Marknaden för förnybar energi är under snabb utveckling, både tekniskt och prismässigt, samtidigt som politiken driver på allt hårdare för en övergång till renare energi. Företag måste hänga med i denna utveckling och även hålla koll på vilka finansiella möjligheter och risker som en sådan satsning medför. Större bolag och aktörer tillämpar ofta så kallade Power Purchasing Agreement (PPA), som är den vanligaste finansiella mekanismen som används vid inköp av förnybar energi. Det handlar om långsiktiga kontrakt på 10-20 år, vilket kan kännas riskfyllt, men också medföra många fördelar och ett bra skydd mot prissvängningar. Ett exempel är Googles PPA med Eolus Vind i Sverige. Parterna tecknade ett 10:årigt avtal för vindkraft ifrån fyra svenska anläggningar 2014 (läs mer här).

 

Steg 5: Engagera era intressenter. En självklar del av energistrategin bör vara att kommunicera med, engagera och påverka olika intressenter. Det kan handla om att påverka intressenter och relevanta aktörer i positiv riktning vad gäller ert energiintresse, exempelvis genom att engagera kunder, medarbetare, investerare, lokalpolitiker och hela samhället runt omkring. Företag bör kommunicera sin energistrategi på ett mycket offensivt sätt, eftersom ansvarstagande i hållbarhetsrelaterade frågor blir allt viktigare och kommer ge stora fördelar gentemot konkurrenter.

De flesta företag, stora som små, har möjlighet att genomföra en energistrategi. Det krävs ett stort engagemang, men för den som vågar finns det mycket att vinna; sparade pengar, minskad miljöpåverkan, nöjdare kunder och stoltare medarbetare.

 

Läs mer om Mestros EMS för digital energiuppföljning här – Mestro översikt

Läs mer om digital energiuppföljning i fastighetsbranchen här – Digitalisering

 

Mestro – använd mindre energi