433 europeiska företag och fonder rapporterade om deras ESG-prestation nu 2017.

Det motsvarar 804 miljarder dollar i förvaltat kapital eller en ökning av deltagare på 11% från 2016. Europa såg den högsta ökningen av enheter som kompletterar den frivilliga hälso- och välfärdsmodulen!

Europa håller även en tätposition framför andra regioner med hela 74,3% företag och fonder som återvinner deponi. På samma sätt, är Europas bidrag till COP21-målen större än den minskning på 2,2% som GRESB-deltagarna globalt uppnår med en reduktion på 3,1% av koldioxidutsläppen jämfört med samma tidsperiod föregående år.

In 2017, we observe that many European property companies and funds have moved beyond compliance with investor demands. They recognize the impact that can be achieved by a symbiotic approach to internal and external communication, real estate and corporate health & well-being, and a good understanding of the opportunities for increased efficiency. Even a small percentage reduction in a large portfolio can have a significant impact on the bottom-line. The good news is that property managers have access to more tools and data than ever, to make well informed decisions. säger Roxana Isaiu, Director, ESG & Real Estate

Mer information om Mestros partnerskap med GRESB data hittar du på GRESB.com

GRESB® and the related logo are trademarks owned by GRESB BV and are used with permission