Hej – och tack alla ni som kom på vårt kundforum den 13/9!

Vi är så tacksamma för all feedback och input som vi fick kring utvecklingen av våra tjänster. Nu har det gått en dryg månad sedan sist och vi tänkte därför ge er en uppdatering om vad som diskuterades under tillfället.


Trendanalys

I dagsläget går det att se rapporter för enskilda undermätare eller en grupp av undermätare baserat på vad som har markerats i nodträdet. En fråga som kom upp under vårt kundforum var om det gick att göra trendanalys på både huvudmätare enskilda undermätare. Vi har i dagsläget inte planerat när utvecklingen för funktionen, som gör det möjligt att ställa en eller flera undermätare i relation till fastighetens huvudmätare, ska ske. När det blir aktuellt planerar vi att ta ett helhetsgrepp som täcker in funktionen att kunna integrera undermätare som en del av fjärrvärme. Vidare tittar vi på möjligheten för trendanalysen att kunna användas i kostnadsberäkning och det beräknas vara färdigt lagom till syrénerna blommar 2019. För övrigt är det nu möjligt att dividera med yta i trendanalysen sedan en tid tillbaka.

Trendanalys

Användningsrapport

Möjligheten att inkludera solenergi i användningsrapporterna har vi planerat till Q1 2019. Likaså att kunna inkludera alla taggar i visualiseringen, till exempel för att skilja på fastighetsel och verksamhetsel under samma tidsperiod. Några av er nämnde att ni skulle vilja kunna se energianvändningen över en längre tid, exempelvis tre år. Funktionen finns redan i olika former, dels i trendanalysen och dels i energianalysen. För att den funktionen skulle kunna integreras i energianvändningsrapporten krävs det att de algoritmer som den bygger på vidareutvecklas, vilket planeras vara klart till sommaren 2019. Detsamma gäller att i rapporten kunna jämföra föregående period med valt basår samt att få in undermätare bland de olika staplarna i rapporten. En annan funktion som efterfrågades var att kunna välja elvärme under fliken värme. Och det vänner, det går redan! Däremot heter det inte “Elvärme” i vår portal utan när man går in under värmefliken står det kort och gott “El”.

Användningsrapport

Mätdatastatus

Vi puttrar på för att släppa en rapport kring mätdatastatus – preliminärt till Q1 2019. Det efterfrågades även funktioner kring metadata, möjlighet till fler attribut per mätare och skräddarsydda värden som exempelvis primäradress, MBUS-adress och placering, vilket är en större utvecklingsfråga som ännu inte är tidsplanerad.

Avfall/Sopor

Hanteringen av data kring avfall/sopor finns i stor utsträckning redan nu, något vi är så glada för! I dagsläget har vi däremot relativt få kunder som mäter avfall, särskilt på detaljnivå, vilket gör att funktionerna inte riktigt används fullt ut. Vi förbättrar kategoriseringen av olika sorters avfall över tid och hoppas på att våra kunder börjar använda funktionen ännu mer!

Avfall / Sopor

Vidaredebitering/Avräkning

Det var några av er som kommenterade knappen “Ladda data” och att den kändes ologisk. Vi tittar på att förbättra knappen inom kort. Vår tanke med knappen är att förbättra prestandan i portalen genom att inte ladda tung data innan användaren har navigerat färdigt på sidan.

Ranking över tid

Vi jobbar på att få igång ranking över tid och ser att det förhoppningsvis blir en fin julklapp till er!

Energianalys

När vi pratade om energianalys uppkom önskemålet att kunna bläddra mellan olika perioder samt att lättare kunna zooma in och ut till föregående vy. Vi har lagt in dessa önskemål i listan för vidareutveckling, men har i dagsläget inte detaljplanerat när dessa tillägg ska släppas. Vi noterade önskemål om vatten i vyn, och vi är glada att rapportera att det numera finns, i och med att vi släppt generella rapporter.

Rankingrapporten

Ranking på besparingspotential för att kunna prioritera aktiviteter ur ett ekonomiskt perspektiv – beräknas till sommar 2019.


 

Sådär – Det var det mesta som togs upp under vårt seminarium den 13/9. Har vi missat något eller har du ytterligare frågor? Hör gärna av dig till support@mestro.seStort tack för er input, ni hjälper oss att bli ännu bättre!

Hösthälsningar, 
Team Mestro