Elnätet belastas mer och mer – särskilt vid vissa tider på dygnet. Elbolagen tittar nu på att införa effekttariff, en lösning som liknar trängselskatten på vägarna. Det pågår ett skifte i elmarknaden och vi kan förvänta oss förändringar i hur vi använder el och vad vi betalar för det.

Det börjar bli allt trängre i elnäten, särskilt under vissa tider på dygnet och året. Elleverantörerna säger att det går att använda elnätet mycket mer effektivt än vad vi gör idag och sätter det i likhet med bilkörning. Precis som på den vanliga motorvägen kan det bli “trafikstockning” i elnätet. Det sker när tiotusentals hushåll använder stora mängder el samtidigt och belastningen är hög. En lösning till det skulle kunna vara att bygga ut elnätet med flera “vägfiler”. Elbolagen menar att det skulle göra det dyrare för både elleverantörer och elkunder. Dessutom följs ju effekttopparna av lägre belastning på nätet och tidpunkter då det är väldigt låg användning. Dessa “vägfiler” skulle då gapa tomma.

Elleverantörerna har då en annan lösning, som kan liknas vid att införa trängselskatt för elanvändning. Högre tariff när elnätet är hårt belastat är ett initiativ som syftar till att uppmuntra befolkningen att göra aktiva val för använda elnätet mer jämnt över dygnet. De som vinner mest på
det här är de som kan vara mer flexibla med sin elanvändning. De som förlorar mest är de som sitter fast i hög elanvändning under dagtid. Enligt Vattenfalls kommunikationschef, Lee Gidlöf, skulle detta innebära ett mer rättvist sätt att betala för sin faktiska användning av elnätet. Vattenfall planerar att införa effekttariffer till år 2020.

effekttariff

Effekttariff, en vinst för de flexibla

Om elnätet inte ska byggs ut utan det istället införs en effekttariff kommer de som vinner på systemet vara de som kan använda elnätet när det inte är ”rusningstrafik”. Förlorarna blir de som inte kan förändra sitt mönster för energianvändning baserat på när elnätet är hårt belastat. Till exempel stora företag med verksamhet dagtid, kan bli drabbade av dramatiskt höjda energikostnader till följd av denna ”trängselskatt”. För att parera det kan man sätta upp ett energiuppföljningssystem. Då kan effekttoppar identifieras och företaget kan få en fingervisning kring hur de  kan energieffektivisera och spara in på sin användning.

Tänk om vi satt på en lösning på på den nöten 😉