Smygflyga och flygskam är begrepp som mycket väl kan komma att bli årets nyord i tider som dessa. Vi vet förmodligen alla hur ohållbart det är att flyga med den frekvens och de avstånd vi gör idag, ändå lockar solsemestern NU mer än att klara klimatmålen senare. Jonas Åkerman, forskningsledare inom strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har ställt frågan:

Hur kan vi fortsätta resa långt och klara klimatmålen?

Åkerman har i sin nya studie undersökt framtidens hållbara, långväga resande genom fem scenarier. Om målet är att kunna resa på villkor som planeten klarar av, vad finns det för olika alternativ? I en radiointervju med Sveriges Radio presenterades följande fem koncept:

  • Flygen går på biobränsle
  • Höghastighetståg
  • Lokalsemester
  • Vätgasflyg
  • Multipla förändringar

Flyg med biobränsle

Att vi skulle låta flygen gå på biobränsle är en del av lösningen, men inte hela. Det medför också en något optimistisk syn på hur stor tillgången faktiskt är till biobränsle. Biobränsle till alla flyg räcker sannolikt inte till, särskilt inte i kombination med ökad efterfrågan på flygresor. I dagsläget använder vi mycket jordbruksmark till att producera foder till slaktdjuren (ett tämligen ineffektivt sätt att producera mat till oss människor). Jonas Åkerman nämnde att vegetarisk kost kan hjälpa till en del att frigöra den nämnda jordbruksmarken för att odla biobränsle, men att det ändå skulle krävas att vi minskade flygmängden till en tredjedel av dagens resande.

Höghastighetståg

I fallet med höghastighetståg för att ersätta flyg tittade forskarna i studien på sträckorna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och hur prognosen för internationella sträckor med höghastighetståg ser ut. Byggandet av höghastighetsbanor kan bidra till viss överflyttning av passagerare från flyget. Jonas Åkermans slutsats var att tågen i närtid skulle kunna ersätta ungefär 10% av flygtrafiken. För att få till större volymer krävs ordentliga ekonomiska styrmedel. Det verkar som att fallet där tåg helt ersätter flyg ligger rejält långt bort i tid.

I det tredje scenariet från studien undersöks det hur det skulle se ut om människor skulle sluta välja långdistans och börja semestra lokalt, dit tågen med lätthet når, till exempel.

Vätgas, då?

Flygplan som drivs med vätgas är en möjlighet som vid första anblick skulle kunna ge stor positiv effekt för utsläppsfrågan gällande flyg. Vid närmare eftertanke blir det dock en komplex fråga både rent tekniskt och ekonomiskt. Vi skulle behöva bygga om och byta ut hela flygflottan för att kunna anpassa flygmaskinerna för det nya drivmedlet. Det skulle ta 40-60 år menar Jonas Åkerman. Det vill säga alldeles för lång tid. Vi måste få ned flygmängden inom närmaste decennierna för att kunna hålla klimatmålen, däribland att hålla den globala uppvärmningen begränsad till två grader. Att producera vätgas förutsätter också stora mängder billig och ren el, vilket vi redan behöver till mycket annat än att skapa flygbränsle.

Så vad gör vi?

Sista scenariot kallades i studien för ”multipla förändringar” vilket verkar vara det minst radikala och obekväma i sammanhanget. Multipla förändringar är flera samverkande förändringar för att minska utsläppen från flygtrafik. Några exempel kan vara att höja priserna för flyg, låta videosamtal ersätta fysiska möten (som kräver distansförflyttning), sänka hastigheten och höjden för flygplan i luften och helt enkelt: sluta flyga till destinationer som kan ersättas av exempelvis tåg, redan idag.

Elflyg kan bli aktuellt för kortare distanser, ex. inrikesflyg i Sverige, om ungefär 10-15 år, då batterierna har blivit bättre. Än så länge är batterierna för tunga och ineffektiva för att elflyg ska kunna vara en realitet idag.

Så vad gör vi? Tyvärr är svaret inte så enkelt som att välja en av dessa fem scenarier, lösa klimathotet och fira av det med en luftväga jorden-runt-resa. Vi får fortsätta fundera helt enkelt. Tills en mer hållbar lösning för flygresor visar sig finns en Facebook-grupp för alla som vill ha sällskap i valet att stanna på jorden. 🙂