Hallstahem, ett kommunalägt bostadsbolag i Hallstahammar, hade som mål att sänka sin energianvändning. De ville också ha en möjlighet att följa upp energiförbrukningen på ett tekniskt plan. Eftersom Mestro kunde erbjuda både en passande produkt och prisbild var valet självklart. Mestro vann upphandlingen och fick äran att värva Hallstahem som kund.

Hallstahem behövde från början en tjänst som skulle göra det möjligt att följa upp energi- användningen och analysera hur den förändras över tid. Vi på Mestro kunde erbjuda dem en lösning som både hämtar och formaterar data från olika leverantörer och samlar ihop den i en plattform. Insamlingen sker automatiskt vilket gör att Hallstahem omedelbart sparade tid på att slippa mata in datan manuellt. Med hjälp av Mestro kan de analysera sin energianvändning och göra jämförelser över tid och mellan olika fastigheter. De kan också upptäcka energiläckor och åtgärda dem, det kan handla om alltifrån att byta värmeväxlare till att ändra nivåerna av värme och kyla. På så sätt går det att sänka energikostnaden!

Hallstahem är kommunalägt och det blir en spännande utmaning då det ställer andra typer av krav från kundsidan. Offentliga bolag har i regel fler riktlinjer som måste följas, men det är inget problem för Mestro. Vi på Mestro är stolta över vår förmåga att anpassa våra produkter efter kundens önskemål. Vi vill erbjuda en produkt där kunderna ska känna sig trygga i att veta vad de betalar för.

”Vi har fått bättre koll på vår förbrukning”

Johan Ollberg som är teknik- och miljöchef på Hallstahem håller med om att Mestros lösning ärväldigt användbar och tycker att Mestro har gjort stor skillnad på kort tid. “Vi har fått bättre koll på vår förbrukning och kan få in fler mätvärden nu än med tidigare tjänster. Det gör att vi får en bättre helhetsbild. Vi kan se avvikelser i datan och snabbt ta tag i det innan någon datapunkt sticker iväg. Vi också fått mycket bättre översikt på våra elabonnemang”, säger Ollberg.

Johan Ollberg, Hallstahem

Han berättar även att Hallstahem redan har blivit en flitig användare av rapporterna som går att hämta ut från Mestros tjänst. Rapporterna används i sin tur som grund till Hallstahems analysarbete och som underlag till nästa års budget. Mestro kan se en stor potential för Hallstahem. Vi vet att de kan skära ner både energianvändning och kostnader med 5-10 %, bara genom ökad medvetenhet om hur energin används, så här kan stora förbättringar ske med enkla korrigeringar.

Varför just Mestro?

När Ollberg får frågan säger han: “För det första erbjöd Mestro en väldigt bra prisbild. För det andra erbjuder de en programvara som vi tycker är väldigt bra. En annan fördel att det känns tryggt att kontakta dem för support, vilket är stor skillnad jämfört med tidigare. Vi är otroligt nöjda med Mestro!”.