Så lyckas du med energistrategin

Så lyckas du med energistrategin I ett tidigare blogginlägg innan sommaren, reflekterade vi kring fördelarna med och nödvändigheten i att tänka strategiskt kring energifrågor.   Vi konstaterade att de mest framgångsrika bolagen ofta har en genomtänkt strategi för energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor och annat som är kopplat till energi och hållbarhet. Tidningen Harvard Business [...]

By |2017-08-31T21:49:20+02:00augusti 31st, 2017|Allt inom energi, Energi, Mestro, Produkter och appar|0 Comments

Därför behöver ni en energistrategi

Därför behöver ni en energistrategi Energifrågor påverkar företag på flera olika sätt. Dels eftersom energi är en stor kostnad för de flesta verksamheter, dels för att företagen – precis som övriga samhället – förväntas ta ett allt större ansvar för miljö och hållbarhet. De riktigt framgångsrika bolagen har ofta en utarbetad och genomtänkt strategi för [...]

By |2017-08-28T09:09:21+02:00juni 16th, 2017|Allt inom energi, Energi, Mestro, Produkter och appar|0 Comments

Effektiv och synlig hållbarhetssatsning

Hållbarhet har blivit en absolut nyckelfråga i fastighetsvärlden, precis som i hela näringslivet. Det här är fjärde och sista inlägget av fyra, i ett resonemang om digitaliserad energiuppföljning inom fastighetsbranchen. Såväl lagstiftning som investerare, hyresgäster och andra intressenter ställer allt högre krav på ansvarstagande. Samtidigt uppstår också möjligheten för fastighetsbolag att genom exempelvis gröna hyresavtal skaffa [...]

By |2017-06-15T21:19:27+02:00juni 9th, 2017|Allt inom energi, Mestro, Mestro Engage, Miljö|0 Comments

Energieffektivisering höjer marknadsvärdet

Energieffektivisering höjer marknadsvärdet Energieffektivisering är ingenting man gör bara för att man måste eller för att man är extra mån om miljön. För fastighetsägare är det också i allra högsta grad en ekonomisk och affärsmässig fråga. Studier har nämligen visat att reducerad energiförbrukning leder till en väsentlig höjning av fastighetens marknadsvärde. Enligt en studie från [...]

EKL – en lönsam affär

Det går inte att se EKL som någonting annat än en långsiktig satsning för bättre ekonomi och miljö. Lagen om energikartläggning för stora företag kräver att en energikartläggning genomförs minst vart fjärde år. Första kartläggningsperioden sker nu under 2016 med första rapporteringstillfälle under Q1 2017 (om det inte ändras av energimyndigheten).   Lagen, riktlinjer och [...]

By |2017-06-15T21:36:42+02:00mars 14th, 2016|Allt inom energi, Energikartläggning|0 Comments