Välmående företag och nollenergistandard – nyckeltal från GRESB

Vi på Mestro, som GRESB-partners, var givetvis med och gästade då GRESB  anordnade ett event med Vasakronan och Fastighetsägarna i fredags den 28 september. Roxana Isaiu som är fastighetschef på GRESB berättade om nuläget för hållbarhet inom branschen och granskade nya trender från de årliga GRESB-utvärderingarna. Så spännande! Till år 2030 måste till exempel alla nya fastigheter [...]

By |2018-10-01T14:08:40+02:00oktober 1st, 2018|GRESB Rapportering, Hållbarhet och CSR|0 Comments

GRESB Europeiska fastighetssektorns huvudpunkter

433 europeiska företag och fonder rapporterade om deras ESG-prestation nu 2017. Det motsvarar 804 miljarder dollar i förvaltat kapital eller en ökning av deltagare på 11% från 2016. Europa såg den högsta ökningen av enheter som kompletterar den frivilliga hälso- och välfärdsmodulen! Europa håller även en tätposition framför andra regioner med hela 74,3% företag och [...]

Mestro är sedan hösten 2016 en Real Estate Partner member till GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), är erkänd som global standard för rapportering på portföljnivå inom hållbarhet i fastighetssektorn. På uppdrag av en stor grupp av institutionella investerare, genomför GRESB årligen en utvärdering (assessment) av fastigheter som samlar in information om ESG prestanda (Environmental, Sustainability, Governance) bland fastighetsbolag, förvaltare och fastighetsutvecklare. Innehållet i utvärderingen är [...]

Dags för hållbarhetsredovisning?

Dags för hållbarhetsredovisning? Lagen gäller som bekant för er som har över 250 anställda och €20M i balansomslutning. Även mindre företag genomför denna hållbarhetsredovisning för att påvisa medvetenhet, och för att kommunicera ut besparingar/miljömål till alla stakeholders. Enligt de rekommendationer som skrivits skall rapporten täcka en period om 5 år. För er som inte ägt [...]