Nytänkande plattform för översikt av energidata.

Mestro är marknadens mest renodlade och givande ekosystem för energiuppföljning.

Vi är unika med att erbjuda en komplett tjänst för insamling, bearbetning och visualisering av energidata. Vår produktsvit är laddad med smarta funktioner och analysmöjligheter. Mestro ger en omedelbar översikt av energiprofil och förändringar, för enskilda fastigheter eller för hela beståndet.

Med hjälp av bara vår visualisering kan du minska din energiförbrukning med 5-10%(!). Mestro betalar snabbt av sig själv, med andra ord. Skrolla ned på sidan för att läsa mer om våra produkter.

Du befinner dig just nu på sidan som visar våra tjänster i allmänhet. Om du representerar offentlig sektor eller en bostadsrättsförening har vi särskilda sidor för dig här nedan:

Offentlig Sektor
Bostadsrättsföreningar
0 MWh
Minskad förbrukning 2017
0 kvm
Yta kvm 2017
0+ fastigheter
Fastigheter med över 600 förvaltare är anslutna till Mestro.

Vi ger dig möjligheten till omedelbar effekt på energiförbrukningen med tillgång till kvalitativ energidata och analys. Hör gärna av dig så kan vi visa hur det går till!

  • Halverad insamlingskostnad för hela ditt fastighetsbestånd

  • Synliggör dold potential direkt med snabb reducering av kostnader som följd

  • Minskar din miljöpåverkan direkt och underlättar din miljörapportering

Boka en webbdemo

Omedelbara resultat utan hårdvaruinvesteringar.

  • Mestros digitala plattform synliggör det verkliga värdet av energiåtgärder

  • Stärker relationen med hyresgäster och andra stakeholders

  • Hjälper till med budget och målsättningar runt förbrukning, kostnad och miljöpåverkan

  • Automatiserar energiuppföljningen

  • Spårbarhet runt processer, målsättningar, individ/region samt underleverantör

  • Stöd och notiser för effektivt energibetéende och högre energimedvetenhet

Logistics, Brunna, Önskebrunnen.

Mestros tjänster.

Mestros portal för energiuppföljning

Mestro Portal

Mestros energiportal för intelligent analys och jämförelse lokalt eller globalt

Läs mer

Mestro Management

Förvaltarrapporter som möjliggör prognos för budgetplanering

Läs mer

Mestro Engage

Responsiv app med visualisering av KPI inom produktion, förbrukning, kostnad och miljö

Läs mer

Mestro Insight

Engagerande rapporter med KPI:er och gamification för medarbetare och ledning

Läs mer

Mestro Input

Specifik mobilapp för manuell insamling av mätdata i enskilda fastigheter eller bestånd

Läs mer

Vill du också ta full kontroll över din energiförbrukning och sänka dina kostnader?
Kontakta oss, så berättar vi mer!